Elemento video & audio

Resurss foto, video un audio entuziastiem

Resurss Video Foto Audio Entuziastiem

Brīvpieejas pamatlīmeņa un padziļinātais kurss medijpratībās

ES projekta “Telecentre Multimedia Academy (TMA)” ietvaros ir tapis interesants materiāls audio vizuālu darbu veidošanas entuziastiem. Tas ir tulkots arī Latviešu valodā un brīvi pieejams lejupielādei.

Projekta, kuru no Latvijas pārstāvēja LIKTA, mērķis bija nodrošināt iespēju pilnveidot šim laikmetam tik svarīgās multimediju prasmes kā jauniem, tā veciem – skolniekiem, vecākiem, skolotājiem un pat mediju profesionāļiem.

Pamatkurss sastāv no trim daļām:

1. Fotografēšanas pamati (1. modulis)

Materiāls sākas ar īsu ieskatu foto vēsturē, tad pāriet pie attēla kompozīcijas likumiem. Tālākais izklāsts veltīts praktiskam darbam ar spoguļkameru un tās iestatījumiem. Ir arī nodaļa par gaismu izmantošanu, nodaļa par fotografēšanas projektiem un nodaļa par digitālo fotogrāfiju rediģēšanu.

2. Skaņas veidošanas pamati  (2. modulis)

Šis ir pamata līmeņa materiāls skaņas ierakstam un apstrādei. Sākumā autori iepazīstina ar skaņas fizikālajiem pamatiem, tās veidošanos un vispārīgiem ierakstīšanas jēdzieniem. Tālāk tiek apskatīti skaņas ierakstīšanas rīki, skaņas rediģēšanas un apstrādes paņēmieni, kā arī skaņas konvertēšana un publicēšana Interneta vietnēs. Visbeidzot lasītājs tiek iepazīstināts ar radio medija darbību un dažādiem raidījumu veidiem.

3. Video veidošanas pamati (3. modulis)

Šī materiāla mērķis ir sniegt ieskatu video materiāla veidošanas procesā. Tas iepazīstina lasītāju ar filmu vēsturi, atklāj kādus elementus satur scenārijs, dod priekšstatu par filmas uzņemšanas praksi un sniedz ieteikumus video apstrādei / montāžai mājas vajadzībām.

Padziļinātais kurss sastāv no trim moduļiem:

1. Projektu vadības pamati (1. modulis)

Moduļa mērķis ir sniegt ieskatu projekta vadībā, pamatot projekta vadības nozīmi, iemācīt uzrakstīt īsu projekta aprakstu, definēt mērķus un sagaidāmos rezultātus, sadalīt projektu mazākās komponentēs, izveidot aktivitāšu grafiku un plānot projekta personāla pienākumus.

2. Digitālā stāstu veidošana (2. modulis)

Šajā modulī lasītājs uzzinās, kā, izmantojot jaunos digitālos rīkus, lai pārliecinošā un emocionālā veidā izstāstītu savu “patieso stāstu”. Materiālā ir apskatīts, kādi elementi ir kopīgi mutiskajam stāstījumam, rakstiskajam un digitālajam stāstam, kādas prasmes būs nepieciešamas, lai izveidotu digitālo stāstu.

3. Audiovizuālo darbu veidošana (3. modulis)

Pēdējais šīs programmas modulis balstās uz iepriekšējos moduļos iegūtajām prasmēm fotografēšanā, audio un video materiālu veidošanā, digitālajā stāstniecībā un projektu vadībā. Šis modulis nodrošina pamatu mediju projektu realizācijai.

Alternatīvi projektā tapušais materiāls pieejams arī Latvijas tīmekļa vietnē eprasmes.lv.

Audacity saskarne un tās pielāgošana

Audacity saskarnes pielāgošana

Šajā video pieejams īss Audacity saskarnes apskats, minēti biežāk izmantojamie rīki, kas attiecas uz:

  1. ieraksta un atskaņošanas vadību;
  2. skaņas fragmentu atlasi, pārvietošanu un apliecējas koriģēšanu;
  3. skaņas līmeņu attēlošanu atskaņojot un ierakstot skaņu;

Video īsi apskatīta arī Audacity saskarnes pielāgošanas iespējas.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Skaņas ierakstīšana ar Audacity

Balss ierakstīšana ar Audacity

Skaņas ierakstīšana jaunā Audacity projektā

Katru reizi, kad mēs atveram Audacity programmu, mums atveras jauns projekta logs. Audacity projekts ir tā vieta, kurā mēs ierakstam skaņu, importējam to no skaņas failiem un rediģējam. Projekts var sastāvēt no viena vai vairākiem skaņas celiņiem, kurus var atskaņot vienlaicīgi vai secīgi. Projekts satur ne tikai audio failus, bet arī informāciju par to, kas darīts ar šiem audiofailiem.

Šis video satur:

  • Audacity projekta noklusējuma iestatījumu apskatu: 1) diskretizācijas frekvences hercos 2) kvantēšanas dziļuma bitos;
  • Ieskatu Audacity saskarnes pielāgošanā individuālām vajadzībām;
  • Ieskatu optimāla ieraksta līmeņa iestatīšanā;
  • Vienkārša aizkadra teksta ierakstīšanas demonstrāciju;
  • Ierakstīto failu saglabāšanas funkcijas apskatu.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Meisterklase – audio kompresēšana un EQ

Audio kompresēšanas un EQ meistarklase

CREATIVELIVE organizē bezmaksas divu dienu meistarklasi: “Audio kompresēšana, dinamika un EQ” (Compression & EQ Master Class). Meistarklase notiks angļu valodā un skatāma bezmaksas tikai tiešraides laikā t.i. no 27. oktobra līdz 28. oktobrim. Tā sāksies plkst. 19.00 pēc Latvijas laika un turpināsies līdz plkst. 2.00 nākamajā rītā. CREATIVELIVE nodrošinās arī bezmaksas semināra atkārtojumus Eiropas laika zonai. Atkārtojumi sāksies plkst. 8.00 nākamajā rītā un tiks raidīti visu dienu līdz nākamā semināra sākumam ASV, t.i., līdz plkst. 19.00 pēc Latvijas laika.

Meistarklasi vadīs ir Graham Cochrane – audio miksēšanas inženieris no Floridas, kurš skaņas ieraksta amatieriem vislabāk pazīstams ar savu izglītojošo resursu TheRecordingRevolution.com. Viņam agras jaunības aizrautība ir pāraugusi profesijā. Profesionalitāti apliecina augstskolas diploms audio producēšanā un vairāku gadu pieredze mūzikas ierakstu veidošanā.

Meistarklase veltīta divām svarīgām audio apstrādes koncepcijām – skaņas kompresijai un EQ. Lai gan primārā meistarklases mērķauditorija ir mūzikas ieraksta entuziasti, šeit apskatītās tēmas var noderēt arī tiem, kuri tiecas nodrošināt labāku skaņu savai filmai.