Elemento video & audio

Video montāža

Veicam ar vienu vai vairākām kamerām filmētā pasākumu materiāla montāžu. Vispirms video fragmenti tiek atlasīti, veiktas nepieciešamās attēla un skaņas korekcijas, materiāls tiek sarindots hronoloģiskā vai videostāstam nepieciešamajā secībā, tiek pievienoti pārejas un specefekti, tiek pievienoti titri.