Elemento video & audio

Skaņas ierakstīšana ar Audacity

Balss ierakstīšana ar Audacity

Skaņas ierakstīšana jaunā Audacity projektā

Katru reizi, kad mēs atveram Audacity programmu, mums atveras jauns projekta logs. Audacity projekts ir tā vieta, kurā mēs ierakstam skaņu, importējam to no skaņas failiem un rediģējam. Projekts var sastāvēt no viena vai vairākiem skaņas celiņiem, kurus var atskaņot vienlaicīgi vai secīgi. Projekts satur ne tikai audio failus, bet arī informāciju par to, kas darīts ar šiem audiofailiem.

Šis video satur:

  • Audacity projekta noklusējuma iestatījumu apskatu: 1) diskretizācijas frekvences hercos 2) kvantēšanas dziļuma bitos;
  • Ieskatu Audacity saskarnes pielāgošanā individuālām vajadzībām;
  • Ieskatu optimāla ieraksta līmeņa iestatīšanā;
  • Vienkārša aizkadra teksta ierakstīšanas demonstrāciju;
  • Ierakstīto failu saglabāšanas funkcijas apskatu.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode