Elemento

Video portfolio

Video portfolio Tautas deju ansamblis Liesma

Mēs esam izveidojuši Youtube kanālu ar Elemento Video darbiņiem.

Zemāk daži jaunākie paraugi.

Koncertuzvedums “Pie Daugavas” – Koris AURA un DA PĒRLE 2014

Ilzei Mažānei – 60