Elemento video & audio

Video cenrādis

Filmēšana
EUR/stundā
1-kamerai
Apraksts Pasākums
8,00 Kamera BEZ zoom-a
Statiski kadri Tuvāki vai tālāki, bet BEZ maiņas. No viena skatu punkta.
Lekcijas, semināri, konferences, intervijas, koncertos – skatuves platumā utml.
10,00 AR minimālu Zoom-u
Zoom-s tiek pielāgots dalībnieka vai kolektīva darbības plašumam, mazliet seko to kustībai.
Lekcijas, semināri, konferences, intervijas, koncertos – atbilstoši priekšnesumam utml.
15,00 AR aktīvu Zoom-u
Elastīgi – atbilstoši pēc pasākuma scenārija.
Pasākums, kur ir lielāka dinamika: izlaidumi, Jubilejas, dejotāju vai sportistu tuvplāni, ballītes. Ziemassvētku pasākumi utml.

*Ja nepieciešama filmēšana ar vairākām kamerām, katrai kamerai savs tarifs atkarībā no tās aktivitātes.

Montāža
EUR / ieraksta
stunda
Apraksts Pasākums
0,00 BEZ montāžas
NESAKOMPRESĒTS materiāls tiek iekopēts klienta datu nesējos vai 2-slāņu DVD.
Vairāk piemērots BEZ vai MINIMĀLO Zoom-u gadījumos, un klients pats var montēt video pēc savām vēlmēm.
7,00-15,00 Pamata montāža
Lieko kadru izgriešana, vairāku video savienošana. Sākuma un Beigu uzraksti.
Lekcijas, semināri, konferences, intervijas, koncerti
15,00-30,00 Lielā montāža
Pamata montāža plus vēl: prezentācijas slaidu un specefektu pievienošana.
Speciālie pasūtījumi mācību semināriem. Pasākumi ir lielāku dinamiku un neparedzamu sižetu (kāzas, aktīvas ballītes utml).
6,00 Ekrāns
Prezentācijas ekrānu ņirboņu videoierakstā noņemšana.
15,00 Krēsla
Krāsu koriģēšana. Tumšos apstākļos filmētu video krāsu uzlabošana.

*Precīzākai informācijai vēlams sazināties.

Uzraksti un titri
EUR / katrs uzraksts Apraksts Piemērs
0,00 Standarts
Sākuma un beigu uzraksti: notikums, laiks,vieta. Pateicības vārdi. Bet pie katra priekšnesuma nav uzraksti.
piemēram, Sākuma titri (TDA Dardedze un Zilē. VEF – 30.10.2011.)
0,30-0,60* Priekšnesums /AR nosaukumu/
Video ierakstā – katra priekšnesuma sākumā (vai visā garumā) būs redzama ziņa ar tā nosaukumu un/vai dalībnieka vārdu.
Piem, Deju nosaukumi (Rīgas Dejotāju svētki '2011):
0,70- Specifiskie teksti
Pēc vajadzības: vairāk informācijas par uzņēmumu, pakalpojumiem, precēm vai dalībniekiem. Vēsture. Kādi īpašie vārdi utml.
Pēc situācijas.

*Cik pasākuma priekšnesumu vai tēmas, tik uzrakstu.